Elinstallationer för fritidshus, villor Industri.

Utför: Belysning, bl.a. Spotlight, lågspänning, LED.

Styrning av elvärme med fjärrstyrning, telefon, GSM,

kraft och belysning  med ledning eller radio.

Brandlarmsinstallationer i samarbete med brandlarmsleverantörer.

Firman etablerad 1982 i Undersåker.

Innehavare: Sture Eriksson.

Har certifikat för ellinstallationer i lantbruk, anläggningsskötareutbildning brandlarm

Är registrerad  hos Elsäkerhetsverket för egenkontrollprogram.

Ansvarsförsäkrad i Trygghansa.

 

Medlem av EIO, Elektriska installatörsorganisationen.

Kontor, Lager: Trostebacken 260,

83796 Undersåker.

Bra länkar att se på:

elrätt.se

eio.se