Elinstallationer för fritidshus, villor, Industri.

Utför: Belysning, bl.a. Spotlight, lågspänning, LED.

Styrning av elvärme med fjärrstyrning, telefon, GSM,

kraft och belysning  med ledning eller radio.

Brandlarmsinstallationer i samarbete med brandlarmsleverantörer.

Anslutning av solcellsanläggningar till elnätet.

Firman etablerad 1982 i Undersåker.

Innehavare: Sture Eriksson.

Har certifikat för ellinstallationer i lantbruk, anläggningsskötareutbildning brandlarm

 

Är registrerad  hos Elsäkerhetsverket för egenkontrollprogram, och inom följande verksamhetstyper:

Lågspänning: allmänna och offentliga utrymmen. Bostäder. Elproduktionsanläggningar.

 

Ansvarsförsäkrad i Trygghansa.

 

Kontor, Lager: Trostebacken 260,

83796 Undersåker.