Under 2017, utförda och pågående, elinstallationer i bl. a.

Finnvalklumpen Storlien 1 st fritidshus,Storvallen 1 hus, 

Driftsättning solcellsanläggning Edsåsdalenn, Elarbeten  Betongstationen Undersåker.

Flera renoveringar av el i fastigheter, i Hålland, Åre, Undersåker, Huså, Helgesjövallen,

VA-anläggning Huså.